Monthly Archives: June 2022

Anarchistické a internacionalistické protiválečné perspektivy

Poslední měsíce se velká pozornost věnuje válečnému konfliktu na území takzvané Ukrajiny, což je pochopitelné z hlediska povahy a závažnosti tohoto konfliktu. Podobně jako v případě předchozích světových válek i jiných válečných konfliktů se ukazuje, že takto vypjaté situace odhalují rozpory a nedostatky, kterými jsou často zatíženi ti, kteří svět nahlížejí z revolucionářské perspektivy. Objevují se různá prohlášení, která si vzájemně odporují, často jsou jimi zásadně přehodnocována předchozí stanoviska se zdůvodněním, že jde o specifickou situaci a není dobré se dogmaticky držet starých zásad. Zkrátka, ukazuje se, že pohled na to, co je úlohou revolučních sil uprostřed zuřící války není tak jednoznačný jako se to jevilo před vypuknutím války.

Nakladatelství Subverze by rádo přispělo do diskuze zpracováním několika textů, které v minulosti již vyšli v jiných jazykových variacích (anglicky, italsky, francouzky…) V plánu je překlad sborníku, který vyšel pod názvem  «War Against War. Anarchist and internationalist perspectives.» Nakladatelství Subverze hledá lidi schopné pomoc s překladem. V případě zájmu o spolupráci pište na kontaktní e-mail subverze@riseup.net