o nakladatelství

Nakladatelství Subverze se zaměřuje na publikování různých textů, které nemusí ve všem být v souladu s našimi postoji. Často nejsou v souladu ani mezi sebou navzájem, přesto považujeme za důležité je sdílet. Nutno podotknout, že to neděláme z komerčních pohnutek ani v rámci propagace či podpory konkrétní skupiny, organizace, ideologie, hnutí, taktiky nebo strategie. Společným rysem všech textů je jistá dávka kontroverze a tedy i potenciálu k rozvíření tolik chybějících diskuzí o podstatných tématech. To je vpodstatě hlavní motivace k provozování tohoto projektu. Žádné šíření revolučního evangelia”, jak by si někdo mohl myslet. Prostě jen touha po diskuzi, reflexi a subverzi. Takže, pokud ti přijdou námi vydané publikace zajímavé, diskutuj a podvracej. Pokud tě znechucují, klidně se pozvracej. Necháme to na tobě.

CEDULE