Category Archives: Sissy Doutsiou

Limity anti-sexismu – Sissy Doutsiou

Během prosince 2008 si anti-sexistky stěžovaly na sexistické chování našich soudruhů a mládeže v ulicích. Zazněl tam slogan „Fízlové, děvky, vraždíte děti!“ To otevřelo diskusi, v níž ženské skupiny podílející se na prosincovém povstání, prostřednictvím plakátů a komuniké, vyjádřili názor, že je mezi anarchisty mnoho sexistů a hnutí jako celek má se sexismem problém. Členky řeckých anarchistických kolektivů spravujících anarchistické prostory se začaly bavit o tom, co je sexismus, co se dá nazvat anti-sexismem a jak se dá proti sexismu efektivně bojovat. Tato debata byla více méně přerývaným dialogem odehrávajícím se na obsazených univerzitách a ve chvílích klidu, kdy jsme rozdýchávali plíce popálené slzným plynem a mnuli si oči na barikádách.

celá publikace ke stažení v pdf