Category Archives: Barrikád Kolektíva

Anarchismus: Boj pokračuje – Barrikád Kolektíva

Obsah této publikace je překladem textu publikovaného anarcho-komunistickou skupinou Barikád Kollektíva, která působila především na území Maďarska. Text je staršího data a sepsaný v jiné části světa. Při jeho čtení je však zjevné, že jeho sdělení sedí i na to, co se odehrává v současnosti na území Česka a jinde.

Při čtení nelze přehlédnout provokativní tón a ostrou kritiku ve vztahu k určitým tendencím v anarchistickém prostředí. Lze tedy očekávat, že některé lidi to takříkajíc nadzvedne ze židle. Možná, ale někoho také popíchne k plodnému zamyšlení, konstruktivní diskuzi nebo praktické sebereflexi. Pokud ano, bude dosaženo cíle pro který tento materiál byl publikován.

Text vystihuje podstatné části anarchistického přístupu k světu a snahám o změnu stávajících poměrů. Je však nutné brát v potaz, že svým omezeným rozsahem nemůže vše vystihnout do hloubky. To zajisté dává prostor pro nedorozumění a chybné interpretace toho, co v něm je uvedeno. Je to možná slabá stránka tohoto materiálu, ale s ohledem na jeho silné stránky to lze tolerovat. S některými částmi textu třeba nejde bez výhrad souhlasit, jiné by snad šlo formulovat výstižněji. Jak ale všichni víme, nic v tomto světě není dokonalé.

celá publikace ke stažení v pdf