Tři fáze proletářského boje – Marlen Insarov

Pokud studujeme reálnou historii proletářského boje, můžeme spatřit, že tato historie má tři hlavní fáze, navzájem se značně odlišující. Tyto fáze mají souvztažnost se třemi hlavními fázemi evoluce kapitalismu: revoluční, reformistické a reakční.

celá publikace ke stažení v pdf