Tag Archives: Anarchismus

Ilegální anarchismus – Gustavo Rodriguez

Po sedmi letech vychází druhé české vydání textu Ilegální anarchismus. Je to přepis přednášky Gustava Rodrigueze přednesené v obsazeném sociálním centru La Casa Naranja v takzvaném Mexiku. Nakladatelství Subverze tento výtisk vydává ve znamení solidarity s anarchisty a environmentalistou obviněnými v kauze Fénix II.

Všech pět osob ve Fénixu II. je obviněno z trestných činů s trestní sazbou 3 až 10 let odnětí svobody. V obžalobě jsou vedle jiných i obvinění ze šíření anarchistických publikací a komuniké. Není podstatné zda tito lidé jsou či nejsou vini z hlediska buržoazního řádu. Řádu, jež je postaven na vykořisťování a který nereprezentuje spravedlnost, ale sociální útlak. Nikdo by němel končit ve vězení, pokud nemá pojem spravedlnost zůstat prázdným slovem.

Anarchisté zůstávají pro stát zločinci z důvodu, že usilují o svět bez států. Jenže skutečnými zločinci jsou právě ti, kteří chtějí anarchisty a environmentalisty stíhat, aby zajistili hladké pokračování organizovaného zločinu, kterým je kapitalismus.

Zákonodárci nás nazývají zločinci, ale my si z toho nic neděláme. Jak správně poznamenává Gustavo Rodriguez ve svém projevu:

Když se prohlásíme za anarchisty, postavíme se tak proti systému nadvlády člověka nad člověkem. Bojujeme proti celému společenskému uspořádání a všem zákonům na kterých stojí. Všechny zákony poskytovaly a stále budou poskytovat legální oporu útlaku a nadvládě. Pokud se stavíme proti státu, musíme se stavět i proti zákonům, které zosobňují a ospravedlňují jeho existenci. Jako anarchisté tedy stojíme mimo zákon už jen proto, že jsme anarchisté, tedy ze své přirozenosti.

Nakladatelství Subverze k tomu chce dodat, že ctíme svobodu slova a tisku. Pokud projevy takové svobody mají státní zastupitelství, policie a soudy potřebu označovat za podporu hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod, pak nám jen poskytují další ospravedlnění nepřátelského postoje, který k nim zaujímáme.

celá publikace ke stažení v pdf

Anarchismus: Boj pokračuje – Barrikád Kolektíva

Obsah této publikace je překladem textu publikovaného anarcho-komunistickou skupinou Barikád Kollektíva, která působila především na území Maďarska. Text je staršího data a sepsaný v jiné části světa. Při jeho čtení je však zjevné, že jeho sdělení sedí i na to, co se odehrává v současnosti na území Česka a jinde.

Při čtení nelze přehlédnout provokativní tón a ostrou kritiku ve vztahu k určitým tendencím v anarchistickém prostředí. Lze tedy očekávat, že některé lidi to takříkajíc nadzvedne ze židle. Možná, ale někoho také popíchne k plodnému zamyšlení, konstruktivní diskuzi nebo praktické sebereflexi. Pokud ano, bude dosaženo cíle pro který tento materiál byl publikován.

Text vystihuje podstatné části anarchistického přístupu k světu a snahám o změnu stávajících poměrů. Je však nutné brát v potaz, že svým omezeným rozsahem nemůže vše vystihnout do hloubky. To zajisté dává prostor pro nedorozumění a chybné interpretace toho, co v něm je uvedeno. Je to možná slabá stránka tohoto materiálu, ale s ohledem na jeho silné stránky to lze tolerovat. S některými částmi textu třeba nejde bez výhrad souhlasit, jiné by snad šlo formulovat výstižněji. Jak ale všichni víme, nic v tomto světě není dokonalé.

celá publikace ke stažení v pdf